SubmenuZavřít

Mezinárodní projekty

Material Corrossion Test (MaCoTe)

1.1.2017
Ukládací obalové soubory mají, vzhledem k materiálu, který je v nich uložen, zvýšené požadavky na životnost. Proto jsou zkoumány materiály vhodné k výrobě těchto kontejnerů, a to nejen v laboratorních podmínkách, ale také in-situ, tedy v podmínkách obdobných, jaké očekáváme v hlubinném úložišti.

Long Term Diffussion (LTD)

1.1.2017
Difúze do neporušené horninové matrice je považována za jeden z nejdůležitějších procesů retardace radionuklidů v horninovém prostředí hlubinného úložiště v granitoidních horninách.

Large Scale Monitoring (LASMO)

1.1.2017
Projekt je zaměřen na multidisciplinární monitoring chování horninového masivu při jeho náhlém odlehčení. Monitorovací experiment je instalován v podzemní laboratoři Grimsel Test Site. Podílí se na něm instituce ze Švýcarska (NAGRA, University of Bern), Anglie (NDA) a České republiky (UGN, ÚSMH a ČG...

Carbon-14 Source Term (CAST)

1.1.2017
CAST je projektem 7. rámcového programu EURATOM. Je zaměřen na porozumění procesům vzniku a uvolňování specií C-14 z radioaktivních odpadů a hodnocení bezpečnosti uložení odpadů obsahujících C-14 v hlubinných úložištích.

Monitoring Developments for Safe Repository Operation and Staged Closure (MoDeRn) 2020

1.1.2017
Projekt Modern 2020 navazuje na výstupy projektu MoDeRn v 7. rámcovém programu, který probíhal v období 2009–2013. Tématikou je monitoring hlubinného úložiště v různých fázích provozu a po jeho uzavření.

Radioactive Waste Repository Metadata Management (RepMet)

1.1.2017
V průběhu přípravy, výstavby, provozu i uzavírání hlubinného úložiště vzniká a je využíváno velké množství dat. Aby bylo možné tato data efektivně spravovat, je třeba vytvořit systém metadatového popisu. Projekt RepMet připravuje standardy metadatového popisu pro ukládání radioaktivních odpadů.

Preservation of Records, Knowledge and Memory across Generations (RK&M)

1.1.2017
Projekt Preservation of Records, Knowledge and Memory across Generations si klade za cíl navrhnout strategii uchování dat a informací (znalostí) po dlouhé období, aby bylo zachováno povědomí o místě, kde jsou uskladněny vysoce aktivní odpady.

Thermochemical Database Project (TDB)

1.1.2017
Cílem projektu Thermochemical Database Project je připravit vnitřně konzistentní termodynamickou databázi prvků důležitých pro hodnocení bezpečnosti úložišť radioaktivních odpadů s důrazem na zajištění kvality. Projekt probíhá dlouhodobě, v současné době začíná jeho pátá etapa.

Towards a European Joint Programming on Radioactive Waste Disposal (JOPRAD)

1.1.2017
V rámci projektu JOPRAD probíhá příprava společného programu v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, kterého se za Českou republiku účastní SÚRAO a CV Řež.

Development of Coupled Models and their Validation against Experiments (DECOVALEX) 2019

1.1.2017
DECOVALEX 2019 je projekt mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje metodik matematického modelování. Projekt probíhá dlouhodobě ve čtyřletých etapách.
12   Počet na stránku:102050