Doporučené lokality

Jaké lokality byly doporučeny

21. prosince 2020 schválila Vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště. Jde o lokality Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

Březový potok

+ Vyrovnané hodnocení lokality ve všech hodnocených kritériích
+ Velký rozměr potenciálně vhodného horninového bloku
+ Malá rychlost proudění podzemní vody
+ V další etapě prací bude velká pozornost věnována řešení povrchového areálu

Horka

+ Výborné geologické vlastnosti
+ Homogenní hornina
+ Na lokalitě nejsou významné vodní zdroje
+ Velká pozornost v další etapě prací bude věnována řešení povrchového areálu

Hrádek

+ Výborné geologické vlastnosti
+ Velká mocnost žulového masivu
+ Zlomy málo porušená hornina
+ V další etapě prací bude velká pozornost věnována zdrojům podzemní vody

Janoch (ETE-jih)

+ Výborné geologické vlastnosti
+ Homogenní hornina
+ Na lokalitě nejsou významné vodní zdroje
+ Velká pozornost v další etapě prací bude věnována řešení povrchového areálu

 

 

Celý text můžete stáhnout zde.