SubmenuZavřít

Připravujeme výzkumy veřejného mínění

Příprava hlubinného úložiště není jen o technických otázkách. Zajímá nás, jaké názory, postoje, obavy a očekávání, spojené s projektem hlubinného úložiště, mají obyvatelé dotčených lokalit. Stejně jako v letech 2007 a 2012 bude výzkum veřejného mínění realizovat Centrum výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd.

V dotazníkovém šetření bude mít 300 místních obyvatel z každé lokality příležitost vyjádřit své názory. Jedná se o zatím největší výzkum veřejného mínění, který SÚRAO realizuje, zahrne více než 50 obcí a odpovědi budou zpracovány do komplexní závěrečné zprávy, která bude všem přístupná.

 

 

 

 

Dotazníkové šetření proběhne ve třech vlnách:

 

1. vlna 12. a 13. května – Čihadlo, Magdaléna, Hrádek

2. vlna 26. a 27. května – Čertovka, EDU-západ, ETE-jih

3. vlna 9. a 10. června - Kraví hora, Horka, Březový potok