SubmenuZavřít

Prezentace výsledků dosavadních prací na lokalitách

Zveme Vás na prezentaci výsledků dosavadních prací v lokalitách, prováděných v rámci hledání místa pro možné umístění hlubinného úložiště. Setkání bude vždy zahájeno prezentací SÚRAO a následovat bude krátká diskuse. Budeme rádi, když se této prezentace aktuálních dat zúčastníte a využijete nabízenou možnost diskuse s našimi odborníky. Detailní harmonogram naleznete níže.