SubmenuZavřít

Ministr Hüner navštívil SÚRAO

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner spolu se státním tajemníkem Robertem Szurmanem v rámci svých aktivit diskutovali o problematice radioaktivních odpadů přímo na Správě úložišť radioaktivních odpadů.

Během hodiny a půl dlouhé schůzky se detailně seznámili s veškerými aktivitami SÚRAO. Po informacích o provozu všech tří úložišť nízko a středněaktivních odpadů a organizačních otázek úřadu se téma hovoru soustředilo na hlubinné úložiště. Rok 2018 je pro SÚRAO klíčovým, dokončují se zprávy z geologických prací a na jejich základě koncem roku SÚRAO doporučí vládě 4 lokality pro další fáze geologických průzkumů. „Užší koordinace aktivit mezi SÚRAO a MPO je v tomto ohledu velmi žádoucí, stejně tak aktivnější vzájemná komunikace,“ řekl Jiří Slovák, ředitel SÚRAO.