SubmenuZavřít

Švýcarsko bude možnost úložiště posuzovat ve třech regionech

Švýcarsko bude v závěrečných dvou etapách výběru lokality pro umístění úložišť radioaktivních odpadů posuzovat celkem tři oblasti. Na základě doporučení švýcarského dozorového orgánu pro jadernou bezpečnost (ENSI) se tak počet zájmových oblastí rozšíří ze dvou na tři.

Do finálních etap rozhodování o nejvhodnějším regionu by tak měla být nově zahrnuta oblast Nördlich Lägern na severu země. Nördlich Lägern tak doplní dva doposud zvažované regiony – Jura Ost a Zürich Nordost.

Švýcarská agentura NAGRA (obdoba české Správy úložišť radioaktivních odpadů) je pověřena nalezením vhodných lokalit pro přípovrchové úložiště nízko a středně aktivních odpadů, ale i pro hlubinné úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Původně NAGRA analyzovala 6 oblastí, z nichž počátkem roku 2015 byly vybrány dvě prioritní a zbývající 4 (včetně Nördlich Lägern) byly ponechány jako záložní.

ENSI ovšem na základě dalších podkladů od NAGRA soudí, že je třeba Nördlich Lägern dále zkoumat a zařadit jej i do třetí a závěrečné fáze výběru lokalit. V průběhu příštího roku má ENSI na základě dalších výzkumů a analýz ve třech oblastech sestavit finální doporučení pro federální vládu, která by měla v roce 2018 schválit konečný seznam lokalit pro další, v pořadí již třetí etapu průzkumů.