Velká Británie bude pokračovat v projektu hlubinného úložiště

Britský parlament posvětil vládě projekt hlubinného úložiště. Zařízení by v budoucnu mělo být v Anglii nebo Walesu.

02. srpna 2018

Výbor britského parlamentu pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii vydal pozitivní stanovisko k vládnímu návrhu politiky v oblasti budování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Vláda se v novém strategickém dokumentu podle výboru vypořádala s většinou výhrad, kvůli nimž byl projekt úložiště v minulosti některými politiky kritizován.

Výbor posuzoval celou inovovanou vládní koncepci a soustředil se přitom zejména na 4 klíčové body:

  • Možnost umístění úložiště v národních parcích a přírodních rezervacích,
  • Množství radioaktivních odpadů z nových jaderných zdrojů,
  • Zapojení lokálních komunit do procesu výběru lokality,
  • Provázání projektu hlubinného úložiště s národní průmyslovou strategií a se socioekonomickými přínosy pro lokalitu, kde bude úložiště umístěno.

Jako celek byl výborem materiál odsouhlasen, a vláda tak má nyní prostor pro pokračování v projektu. Výbor dokonce připustil, že úložiště může být vybudováno i v chráněných přírodních oblastech. Stávající britská legislativa poskytuje totiž dostatek pojistek, aby v rámci stavby nebylo poškozeno životní prostředí.

*Úložiště by mělo vzniknout v Anglii nebo Walesu

Zařízení by mohlo být umístěno v Anglii nebo ve Walesu, protože Skotsko upřednostňuje přípovrchové úložiště. Radioaktivní odpady jsou v současné době v Británii skladovány na přibližně třiceti místech, ale převážně v areálu přepracovacího závodu Sellafield v hrabství Cumbria.

Očekává se, že cena projektu hlubinného úložiště bude činit 12 miliard liber. Vláda bude hradit 55 % nákladů, majitelé nových elektráren, jako například EDF dalších 35 % a konečně 10 % bude pokryto fondem odpovědnosti vyčleněným předchozími provozovateli jaderných zařízení. Ministr pro energetiku Richard Harrington uvedl, že výstavba úložiště by vytvořila 1 000 pracovních míst a jeho provoz by pak přinesl dalších 600 míst.

 

Přiřazené štítky