SubmenuZavřít

Alternativy netextového obsahu

Graf: Bilance jaderného účtu

Příjmy, výdaje a bilance jaderného účtu (v tisících Kč).

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Příjmy 157 609 692 132 723 650 723 180 798 272 820 399 1 394 585 1 443 328 1 379 205 1 541 508
Výdaje 3 718 37 105 70 037 331 370 88 489 62 453 76 600 79 985 87 061 104 278
Zústatek 153 891 808 919 1 462 532 1 854 342 2 564 126 3 322 072 4 640 056 6 003 399 7 295 542 8 732 772

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy 1 633 328 1 656 303 1 828 857 1 898 147 1 906 077 2 083 484 2 134 651 2 146 551 1 969 420
Výdaje 92 298 93 269 101 432 108 496 98 015 112 905 129 133 150 044 255 784
Zústatek 10 273 802 11 836 837 13 564 262 15 353 912 17 161 974 19 131 553 21 138 071 23 134 578 24 848 223

 

 

Graf: Objem odpadů v úložišti Richard

Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objem (m3) 11 19 37 36,4 58 70,4 44,6 64 53,4 58 114,4 35,2 53,6 68,4 112 95,5

 

 

Graf: Objem odpadů v úložišti Bratrství

Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

Rok 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
Objem (m3) 3,2 3,4 14,4 3,2 19,2 11,2 9,6 3,2 6,8 8,4 11,6 7 14,69

 

 

Graf: Objem odpadů v úložišti Dukovany

Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Objem (m3) 461 146 174 283 277 257 291 339 510 501 478 505 454 369 511 205

 

 

Textový přepis videa k úložišti Richard

Radioaktivita je přirozenou součástí života. Přichází v podobě záření z kosmického prostoru, mnoho radioaktivních hornin se běžně vyskytuje v zemské kůře a celý život jsme vystaveni expozici z tohoto pozadí. Člověk žije s radioaktivitou statisíce let a v posledních dvou staletích se ji naučil využívat ve svůj prospěch. V medicíně, energetice a řadě dalších oborů je klíčovou součástí mnoha technologií. Při její aplikaci ovšem vznikají odpady, které je třeba bezpečně oddělit od životního prostředí.

V Česku se více než 50 let pro ukládání radioaktivních odpadů využívají mimo jiné prostory bývalého vápencového dolu Richard u Litoměřic.

Úložiště Richard projde v nejbližších pěti letech zásadní rekonstrukcí.  Jejím výsledkem bude podstatně efektivnější, modernější a bezpečnější provoz úložiště po další desítky let. Veškeré práce jsou přitom naplánovány tak, že místní lidé stavební ruch prakticky nepostřehnou. Klíčovou součástí inovace je vybudování moderního způsobu příjmu a kontroly radioaktivních odpadů před jejich uložením, a rekonstrukce jedné ukládací komory.

Richard disponuje ideálními izolačními vlastnostmi díky mocným a stabilním vrstvám nepropustných hornin (slínovců) v nadloží i podloží důlních chodeb. Podél obslužné chodby v délce 630 metrů je několik komor po těžbě vápence, z nichž je zatím využito zhruba 65 %. Tento bývalý vápencový důl má za sebou pohnutou historii. Vápenec se zde těžil již v 19. století a v období 2. světové války zde Němci začali budovat tajnou továrnu na výrobu komponent k automobilovým motorům. Projekt, na němž se podíleli vězni z nedalekého koncentračního tábora v Litoměřicích, nebyl nikdy dokončen. Zůstalo po něm ovšem kódové označení Richard. Malá část tohoto podzemního komplexu byla díky vynikajícím geologickým podmínkám vybrána jako bezpečný prostor pro ukládání radioaktivních odpadů.

V současné době je uloženo několik tisíc obalových souborů s radioaktivním odpadem. Rekonstrukce dosud nevyužitých komor vyžaduje nejprve vyčistit je od kamenné suti. Poté bude prostor upraven, zpevněn výztuhami a stěny budou obetonovány. Následuje vybudování podlahy se zajištěním odvodu důlních vod. Teprve poté lze do komory zavážet prověřené obalové soubory neboli sudy s radioaktivním materiálem.

Nová překládací hala umožní rychlou a bezpečnou přejímku radioaktivního odpadu. Jde výhradně o takzvané nízko a středně aktivní institucionální odpady vznikající například ve zdravotnictví, průmyslu či výzkumu. Mohou to být například staré měřicí přístroje a radioaktivní zářiče, znečistěné pracovní oděvy nebo injekční stříkačky. Materiál do úložiště přitom přijíždí již zcela bezpečně zpracován většinou metodou sud v sudu. Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů o objemu 200 litrů. Prostor mezi oběma sudy se zaplňuje betonem, čímž vzniká okolo menšího sudu s odpadem 5 cm silná ochranná vrstva. Stěna vnějšího sudu je z obou stran pozinkovaná a zvenku natřená antikorozním nátěrem, který chrání uložené sudy před vnějšími vlivy.

Bezpečnost je zcela klíčová. Každý sud je pečlivě označen a jeho detailní dokumentace obsahuje informace o vzniku, složení radionuklidů, váze atd. Přesto jsou bezprostředně po zavezení sudy znovu kontrolovány. Dokonalé provedení zaručuje původce na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Obalové soubory, které jsou k uložení dopraveny na úložiště, zpracovávají odborníci z ÚJV Řež. Přejímka sudů na úložišti bude probíhat v uzavřené hale.

Teprve v případě, že je sud, obalový soubor, zcela v pořádku, lze jej zavézt k uložení do komory. Naměřené hodnoty pozadí v úložišti jsou zcela minimální. Nedosahují například ani úrovně, které jste vystaveni při rentgenovém vyšetření u lékaře nebo pří cestě letadlem na dovolenou.

Nově rekonstruovaná ukládací komora pojme až stovky obalových souborů. Poté bude ukládací komora vyplněna betonem a uzavřena. Tím bude minimalizována možnost úniku radioaktivity do okolí.

Úložiště Richard bude díky modernizaci sloužit zcela bezpečně další desítky let. Bez toho, že by jeho provoz obtěžoval obyvatele v okolí. Bude takřka neviditelným strážcem radioaktivních odpadů z naší činnosti, které musíme hlídat a kontrolovat.