SubmenuZavřít

SÚRAO dokončila podkladové materiály pro hodnocení lokalit

Správa úložišť dokončila podkladovou dokumentaci, konkrétně se jedná o  Studie zadávací bezpečnostní zprávy, Studie umístitelnosti a Studie dopadů na životní prostředí pro každou z devíti lokalit.

Dnes 7.11.2018 probíhá první kolo oponentního řízení těchto dokumentů.

Po jejich oponentuře a zapracování připomínek SÚRAO připraví Hodnocení lokalit a doporučení 4 perspektivních lokalit do další fáze procesu přípravy hlubinného úložiště. Následně proběhne druhé kolo oponentního řízení. Po dokončení oponentur budou zprávy zveřejněny.