SubmenuZavřít

SÚRAO bude spolupracovat s Jižní Koreou

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala memorandum o spolupráci s jihokorejskými kolegy z Korean radioactive waste agency (KORAD). Obě strany si vymění mimo jiné zkušenosti v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, technologické informace či zkušenosti z komunikace s veřejností.

Jižní Korea v současné době staví své první úložiště nízko a středně aktivních odpadů. První fáze projektu úložiště Wolseong byla dokončena v roce 2014. Úložiště se skládá ze šesti podzemních sil, přičemž každé má průměr kolem 24 metrů a výšku 40 metrů. Tato sila by měla pojmout až 100 tisíc sudů s radioaktivním odpadem. Druhá fáze projektu počítá s vybudováním prostor pro dalších 125 tisíc sudů a bude dokončena v roce 2019. Celkové náklady činí 1,5 miliardy dolarů.

Česká republika ukládá nízko a středně aktivní odpad již od 60. let minulého století a v současné době provozuje tři úložiště. SÚRAO rovněž připravuje projekt hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo s předpokládaným zahájením provozu v roce 2065. Jižní Korea v tomto směru zatím žádné rozhodnutí neučinila, ale i zde budou muset problém řešit, protože od roku 1994 je zde v provozu jaderná elektrárna Kori.