SubmenuZavřít

MŽP znovu posoudí platnost průzkumných území

MŽP znovu posoudí žádosti o prodloužení platnosti tzv. „Průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry“.

Zatím ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec takto rozhodl o čtyřech lokalitách (Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Magdaléna), které souvisejí s výběrem optimálního umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ). Ve třech zbývajících oblastech (Horka, Hrádek, Kraví hora) ministr zatím o rozkladu nerozhodl.

Průzkumná území byla původně stanovena v sedmi lokalitách (Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora, Magdaléna), v nichž SÚRAO analyzuje geologické a další podmínky pro potenciální umístění hlubinného úložiště. Platnost povolení vypršela koncem roku 2016, ale již před tímto termínem SÚRAO podala k MŽP žádosti o prodloužení. Ty byly původně na jaře 2017 zamítnuty a SÚRAO proti negativnímu verdiktu podala rozklad.

„V praxi to znamená, že ministerstvo bude naše žádosti o prodloužení platnosti průzkumných území znovu posuzovat,“ uvedl RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO. Zároveň dodal, že SÚRAO očekává rychlé rozhodnutí i v případě zbývajících třech lokalit.

Cílem prodloužení průzkumů je především detailněji definovat požadavky na technické geologické práce v dalších etapách výběru hlubinného úložiště. Z hlediska současné legislativy je existence průzkumných území nutná pro výběr lokality z hlediska její ochrany dle geologického zákona. Na průzkumná území jsou rovněž vázány příspěvky obcím z jaderného účtu. Podle aktuálního harmonogramu by SÚRAO měla již v příštím roce vybrat 4 lokality pro další etapu detailnějšího posuzování z hlediska vhodnosti pro hlubinné úložiště. Harmonogram tak počítá s výběrem lokality finální a záložní v roce 2025.