SubmenuZavřít

Úložiště Richard se otevřelo veřejnosti

Druhá sobota v září patřila zájemcům o návštěvu úložiště nízko a středně aktivních odpadů Richard. Bezmála dvě stovky účastníků dne otevřených dveří se přesvědčily, že radioaktivní odpady se v bývalém vápencovém dole ukládají za existence zcela striktních bezpečnostních opatření.

Bylo to poprvé po více než padesáti letech, co se úložiště otevřelo návštěvníkům. Hlavním cílem SÚRAO bylo ukázat příchozím, že Richard nepřestavuje pro své okolí žádnou hrozbu, demonstrovat, jak probíhá přejímka radioaktivního odpadu a jeho uložení. Lidé, kteří navštívili podzemní prostory úložiště, se navíc na svých vlastních dozimetrech mohli přesvědčit, že ozáření je zcela minimální. Představuje přibližně jednu setinu dávky, kterou člověk obdrží při transatlantickém letu z Prahy do New Yorku.

V rámci dne otevřených dveří se přímo do úložiště Richard podívalo 104 lidí především z Litoměřic a vesnic v jejich okolí. Zájem o návštěvu podzemí byl pochopitelně mnohem větší, ale z bezpečnostních důvodů prostě během jednoho dne více lidí do Richarda nemůže. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině činí 8. Ještě před vstupem musí absolvovat bezpečnostní školení, „nafasovat“ helmy, dozimetry, svítilny a záchranné dýchací přístroje. Teprve pak se mohou vydat na samotnou prohlídku. Pracovníci SÚRAO tak během dne otevřených dveří provedli vnitřními prostory úložiště celkem 12 skupin.

Ovšem i venku bylo na co se dívat a co studovat. Ti, kteří se do útrob úložiště z kapacitních důvodů nedostali, se rozhodně nenudili. V nadzemní části areálu Richard bylo zbudováno celkem 5 stanovišť, která byla tematicky zaměřena na různé aspekty vzniku a ukládání radioaktivních odpadů. Na každé zastávce byl k dispozici odborník SÚRAO zaměřený na danou problematiku a připravený odpovídat na všetečné otázky. Krok za krokem se tak mohli návštěvníci seznámit s metodami zkoušek obalových souborů, se zajišťováním bezpečnosti na úložišti Richard, se zajímavou historií Richarda (bývalý vápencový důl i tajná nacistická továrna), s dalšími úložišti v České republice, s měřením radioaktivity či s projektem hlubinného úložiště.

Většina návštěvníků využila také atraktivní možnost vyfotografovat se před naklíčovaným pozadím a získat tak snímek „přímo“ z vnitřku úložiště (kde se fotit nesmí). Nechybělo samozřejmě ani zázemí pro děti a stánek s občerstvením.

Úložiště Richard je v provozu od roku 1964. Ukládací kapacity jsou zbudovány v prostorách bývalého vápencového dolu uvnitř vrchu Bídnice, nedaleko Litoměřic. Již od poloviny 19. století se zde těžil vápenec a v období 2. světové války zde nacisté zbudovali tajnou podzemní továrnu. Od roku 1964 jsou přibližně 2 kilometry chodeb (z celkových zhruba 40 km) využívány pro ukládání nízko a středně aktivních odpadů. Tyto takzvané institucionální odpady pochází například z průmyslu, laboratoří či nemocnit. Typicky se jedná třeba o rukavice, injekční stříkačky, odpad z výroby radiofarmak nebo vysloužilé požární hlásiče. Samotné odpady jsou umístěné ve stolitrových sudech. Ty se potom vkládají do sudů o objemu 200 litrů. Prostor mezi oběma sudy je vyplněný betonem. Vnější stěna ochranného sudu je pozinkovaná a natřená antikorozním přípravkem. Ročně skončí v úložišti Richard 300 až 400 takových sudů.

Celou sobotu svítilo a hřálo sluníčko, takže lepší počasí jsme si nemohli vybrat. Protože den otevřených dveří na Richardu se mimořádně vydařil a byl o něj velký zájem, určitě akci v příštím roce zopakujeme. Věříme, že se nám podařilo nastartovat zajímavou tradici.