SubmenuZavřít

Zprávy ze Správy Jaro 2017

SÚRAO se již od počátku své činnosti zasazovala o to, aby proces výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště probíhal maximálně transparentně, s respektováním zájmů veřejnosti a zájmů dotčených obcí. To samozřejmě souvisí i s úpravou legislativy.

Výsledkem tohoto úsilí (nejen SÚRAO) je věcný návrh záměru zákona o zapojení obcí do výběru. Bez ohledu na budoucí rozhodnutí ohledně nových jaderných elektráren, vyhořelé palivo tu je a jedinou cestou jak jej bezpečně uložit je hlubinné úložiště. Nové technologie v budoucnosti mohou snížit jeho objem, ale nezbaví nás zodpovědnosti za jeho konečnou likvidaci. Zapojení obcí je tedy významným krokem na cestě k nalezení konsensu, k rozhodnutí o finální lokalitě. Ale nikoliv jediným. Nelze rezignovat na společenskou zodpovědnost na úkor plného respektování lokálních (či osobních, skupinových) zájmů!