SubmenuZavřít

Stanovisko SÚRAO k zastavení řízení k prodloužení platnosti stanovení průzkumných území na 7 lokalitách

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se v minulých dnech negativně vyjádřilo k žádostem Správy úložišť radioaktivních odpadů o prodloužení povolení ke geologickým průzkumům v lokalitách, které jsou posuzovány jako potenciální pro výstavbu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady (HÚ).

SÚRAO konstatuje, že zamítavé stanovisko MŽP (k prodloužení tzv. „průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry“) nemá vliv na průběh hodnocení stávajících lokalit. Vyhodnocení potenciálních oblastí bude pokračovat podle stanoveného harmonogramu s tím, že koncem roku 2018 dojde k jejich zúžení na 4. Tento termín není ohrožen.

Prodloužení průzkumů mělo SÚRAO především umožnit detailněji definovat požadavky na technické geologické práce v dalších etapách. Za nové situace tak bude tato problematika pravděpodobně předmětem nových žádostí a následných průzkumů v příštích letech.