SubmenuZavřít

20 let SÚRAO

Na začátku 20. století se u nás běžně zpracovávaly přírodní radioizotopy pro technické využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví. Po roce 1945 následovalo zapojení do špičkového výzkumu a vývoje v oblasti jaderně energetické a nakonec i vybudování našich jaderných elektráren.

Tyto činnosti logicky vedly k produkci radioaktivních odpadů. Do konce roku 1991 se nakládáním s radioaktivními odpady a jejich konečným ukládáním zabýval Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Od roku 1992, kdy byla úložiště zprivatizována, prováděly tyto činnosti společnosti NYCOM a.s. a následně ARAO a.s.

Po schválení atomového zákona v roce 1997 byla úložiště převedena na stát a bezpečný provoz úložišť a ukládání radioaktivních odpadů bylo svěřeno organizační složce státu – Správě úložišť radioaktivních odpadů.

A právě proto letos SÚRAO slaví kulaté výročí. Správa úložišť radioaktivních odpadů úspěšně plní svou úlohu již 20 let. Proto je třeba poděkovat i všem našim zaměstnancům, a to jak stávajícím, tak i těm, kteří u nás pracovali v minulosti. Bez jejich trvalého úsilí a invence bychom úspěšných výsledků nedosáhli. Díky si zaslouží i řada dalších spolupracovníků.

Jak uplynulých 20 let v SÚRAO vypadalo, na to se můžete podívat v krátkém videu.