Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti

 

V listopadu 2010 byla ustavena Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, která si klade za cíl přispět k transparentnosti procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů, a to s respektováním zájmu veřejnosti a posílenou aktivní spoluúčastí veřejnosti, respektive dotčených obcí v tomto procesu.

 

Pracovní skupina vznikla za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí ČR. Většinu členů pracovní skupiny tvoří představitelé místních samospráv z obcí z lokalit zvažovaných pro hlubinné úložiště a místních ekologických organizací, ve skupině jsou zastoupeni i představitelé obou komor parlamentu, státních institucí, zodpovědných za ukládání radioaktivních odpadů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa úložišť radioaktivních odpadů), odborníci v humanitních i technických oborech i představitelé ekologických iniciativ s celostátní působností.

 

Právě vznik pracovní skupiny by mohl pomoci sladit dosavadní rozdílné názory a očekávání, vyjít vstříc dlouhodobě známým požadavkům některých obcí, zajistit, že práce směrované k vývoji úložiště zohlední nejen celospolečenská, technická a ekonomická kritéria, ale budou postupovat v souladu s místními zájmy, jako jsou ochrana krajiny a rozvoj mikroregionu úložiště. Během roku 2014 se Pracovní skupina institucionálně transformovala pod Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii a její činnost je tak zaštítěna vládou ČR. Transformace byla dovršena 6. ledna 2015, kdy byl panem ministrem a předsedou Rady vlády Ing. Janem Mládkem vydán samostatný Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. PS Dialog se tedy stala jedním z poradních orgánů Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Poslání, hlavní cíle PS Dialog a pravidla její práce jsou definovány (uvedeným) Statutem PS Dialog.

 

Pracovní skupina pracuje podle pravidel shrnutých ve Statutu.

 

Dle statutu je skupina zcela autonomní a mimo jiné společně zveřejňuje projednávaná témata a dosažené výsledky. Skupina se rozhodla zveřejňovat zápisy ze všech svých jednání, a to právě na těchto stránkách. Společně vydává také tiskové zprávy.