SÚRAO / O SÚRAO / Aktuality / Páté jednání Pracovní skupiny pro dialog

Páté jednání Pracovní skupiny pro dialog

Dne 22. 11. 2011 se konalo již páté jednání Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti na půdě Akademického konferenčního centra v Praze.

Jednání se zúčastnilo 24 členů Pracovní skupiny. Jako host se jednání zúčastnil JUDr. Jan Prachař, který je od 4. 11. 2011 ministrem průmyslu a obchodu pověřen řízením Správy úložišť radioaktivních odpadů ve funkci ředitele. Pan ředitel deklaroval, že naváže na současnou strategii výběru lokality a bez souhlasu všech dotčených obcí geologické práce v lokalitě nezačnou.

Nejdůležitějším bodem úterního jednání bylo usnesení, aby SÚRAO spolu s legislativní pracovní podskupinou rozpracovala ideový záměr speciálního zákona zajišťujícího rámec a účast veřejnosti v procesu přípravy hlubinného úložiště do podoby věcného záměru.

Zároveň Pracovní skupina pro dialog opětovně potvrdila svůj záměr nesoustředit se pouze na možnost speciálního zákona o hlubinném úložišti, ale paralelně rozvíjet i ostatní možnosti posílení postavení obcí v daném procesu:

  1. návrhem úpravy nového Atomového zákona
  2. úpravou Horního zákona
  3. úpravou Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem

Další jednání Pracovní skupiny pro dialog se uskuteční 13. 3. 2012 opět v Akademickém konferenčním centru.